Algemene reisvoorwaarden

Aanmelding Deelname is definitief na schriftelijke en na telefonische aanmelding. U ontvangt een boekingsbevestiging en aanwijzingen voor de wijze van betaling.  

Aansprakelijkheid Wij zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, verlies van of schade aan eigendommen van deelnemers. We adviseren het afsluiten van een reisverzekering. 

Annulering Annuleren kan alleen schriftelijk. We adviseren uw e-mailbericht te versturen met leesbevestiging door ontvanger.
We adviseren een annuleringsverzekering af te sluiten.
Bij annulering door de deelnemer gelden de volgende annuleringskosten*:
- tot 30 dagen vóór de datum van de tocht € 75,- per persoon,
- tot 14 dagen vóór de datum van de tocht 45% van de reissom,
- tot de datum van vertrek 80% van de reissom,
- vanaf de dag van vertrek 100% van de reissom.
*De datum van het poststempel c.q. van de e-mail leesbevestiging geldt.

Afzegging We behouden ons bij onvoldoende aanmeldingen (minder dan 6 personen) het recht voor een tocht tot uiterlijk 3 weken vóór de datum af te zeggen. De deelnemers ontvangen terstond betaald bedrag retour.

Garantie

Privacy & Cookieverklaring

Garantie Op onze WijnWandeltochten is de STO-reisgarantie van toepassing.  
WijnWandeltochten is lid van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties VvKR, lidmaatschapsnummer 11068. WijnWandeltochten heeft zich dan ook kunnen aanmelden bij Certo Escrow voor deelname aan de Derdengeldenregeling.
Mocht WijnWandeltochten niet aan haar financiële verplichtingen kunnen voldoen, is uw reissom volledig gegarandeerd. In geval van faillissement worden de reisgelden door de Stichting Certo Escrow vrijgegeven aan STO: Stichting Take Over, welke op haar beurt zorg draagt voor restitutie van de reissom. Zo kunnen schuldeisers van WijnWandeltochten niet bij uw geld. Om dit te kunnen realiseren maakt de Stichting Take Over (STO) gebruik van een Derdengeldenregeling.
Als reiziger betaalt u de reissom niet aan WijnWandeltochten maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE). Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.
Wanneer voor het einde van uw reis WijnWandeltochten niet failliet gaat, zal de reissom
1 dag na afloop van uw reis door de SDCE overgemaakt worden aan WijnWandeltochten. Alleen in geval dat WijnWandeltochten in surseance van betaling komt of failliet gaat vóór het einde van uw reis, maakt Certo Escrow de in bewaring gegeven reissom over aan de STO. Indien u nog niet op reis bent, ontvangt u de betaalde reissom terug. Wanneer u reeds onderweg bent, zal de STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terug krijgt, dat u uw reis af kan maken of dat u naar huis kunt terug keren.

Betalingsvoorwaarden Als reiziger betaalt u de reissom niet aan WijnWandeltochten, maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE). Nadat u van WijnWandeltochten een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging tot betaling. Voor alle boekingen geldt, dat de volledige reissom conform de algemene reisvoorwaarden van WijnWandeltochten voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengeldenregeling Certo Escrow.

Privacy
Stuurt u ons een e-mail bericht of contactformulier zullen wij uw persoonlijke gegevens opslaan in onze administratie. Deze informatie stellen wij nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking van derden. We beperken de verzameling, verwerking en het gebruik van uw gegevens tot datgene wat strikt noodzakelijk is om het gewenste niveau van dienstverlening te kunnen bieden, om onze aktiviteiten te administreren en correspondentie met u te voeren. Certo Escrow voert dezelfde Privacy Policy. Indien u uw toestemming aan WijnWandeltochten voor het ontvangen van informatie wilt intrekken, stuurt u ons een e-mail.

WijnWandeltochten  » Info » Voorwaarden »