Wat is de VvKR?
De VvKR is een belangenvereniging voor kleine reisorganisaties en is in april 2011 opgericht.

Doel van de VvKR
De VvkR wil de belangen van kleine reisorganisaties behartigen op een breed vlak.
In de nabije toekomst willen we er naar streven dat het VvKR lidmaatschap staat voor een kwaliteitslabel. Hoe dat vormgegeven gaat worden zal in overleg met de leden worden bepaald.
Het lidmaatschap van de VvKR is geen garantieregeling.
Om aan de wettelijke eisen voor garantiestelling te voldoen zal een reisorganisatie lid moeten zijn van de GGTO, SGR, SGST of mee moeten doen aan de STO, een Derdengeldenregeling die is ondergebracht bij de Stichting Certo Escrow. Ook is de VvKR geen loket voor klachten die reizigers kunnen hebben over een reis of reisorganisatie.
Een VvKR reisorganisatie dient ingeschreven te staan bij een Nederlandse Kamer van Koophandel. De omzet per jaar bedraagt maximaal € 1,5 miljoen. Inmiddels (oktober 2013) hebben zich er al ruim 190 aangesloten bij de VvKR.

Stukje geschiedenis, over ontstaan VvKR
Op 11 januari 2011, de vakdag van de vakantiebeurs in Utrecht, publiceert de ANVR (= Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen) een lijst van ca. 30 reisorganisaties die volgens de ANVR niet voldoen aan de wettelijk eisen omtrent de garantiestelling bij financieel onvermogen. Uit het midden van deze 30 reisorganisaties ontstaat de VvKR.
Inmiddels is er sindsdien al het nodige veranderd in de reiswereld:
* Begin 2012 presenteren Sander Lucassen van Battuta Reizen en Marco Brand van Motor Trails een nieuw garantiefonds, de GGTO, dat speciaal gericht is op kleine reisorganisaties. De drempel om hier lid van te worden is beduidend lager dan het lidmaatschap van de SGR.
* De SGR komt met een verlaging van de deelnemersbijdrage voor het lidmaatschap voor kleine reisorganisaties met een beperkte omzet.
* In december 2012 publiceert de ANVR (de belangenvereniging voor de grote en grotere reisorganisaties) een persbericht dat ze aan haar leden wil voorstellen om de minimale toelatingseisen voor de omzet te halveren van € 500.000 naar € 250.000 en het minimale aantal boekingen per jaar van 500 naar 100. Ook de basiscontributie zou worden gehalveerd. Die is nu € 1200 per jaar plus € 900 eenmalig entreegeld. Als dat doorgaat kunnen ook kleinere organisaties lid worden van de ANVR.
* In april 2013 komt de VvKR met een voorstel aan haar leden voor een nieuwe regeling om te voldoen aan de wettelijke eisen omtrent garantie: een Derdengeldenregeling. Deze is inmiddels (zomer 2013) als STO geëffectueerd.
Al met al is er de afgelopen 2 jaar al het nodige veranderd ten gunste van kleine reisorganisaties. Met elkaar zijn al die kleine bedrijven de krenten in de pap van de reiswereld.
Daar moeten we zuinig op zijn.
Bestuur VvKR

WijnWandeltochten  » Info » Voorwaarden » VvKR »